ÜRÜNLER

|

SERAMIK STÜDYO GRUBU

Gökkuşağı Serisi
Bu grupta 1000ºC ve 1200ºC'ye kadar olan fırınlar seramik, 1300ºC kadar olanları da porselen amaçlı kullanılabilir. Ürün yerleştirmede ve boşaltımında fonksiyonel olarak daha rahat kullanılır.


ÜRÜN DESTEK
Vesta